Over Artemis

Artemis behartigt de belangen van bedrijven die actief zijn in het onderzoek, de productie en verkoop van biologische bestrijders, bestuivers en van gewasbescherming van natuurlijke oorsprong.

Dit doen wij door:

 • Op peil houden en vergroten van wetenschappelijke kennis
 • Inspelen op problemen die zich in de praktijk voordoen
 • Organiseren van studiedagen, waarin we zowel wetenschappelijke als praktijkgerichte kennis delen
 • Ons inzetten om een voor de branche verantwoorde en werkbare situatie te scheppen in geval van nieuwe of juist ontbrekende wet- en regelgeving.

Een goed netwerk is daarbij onmisbaar. Wij onderhouden daarom goede contacten met:

 • Ministeries
 • Agrarische ondernemers (LTO)
 • Nieuwe voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Landbouwkundig onderzoek
 • Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)
 • Koninklijke Nederlandse Pantenziektekundige Vereniging KNVP)
 • Nederlandse Stichting voor Fytofarmacie (Nefyto),
 • Distributeurs van gewasbeschermingsmiddelen (Agrodis),
 • Diverse onderzoeksprojecten.

Organisatiestructuur

Bestuur

De heer B. Sosefvoorzitter
De heer A. van Aalstpenningmeester
De heer R. Doornbosbestuurslid
De heer E. Huizengabestuurslid
De heer W. Ravensbergbestuurslid
De heer D. Eekhoffbestuurslid
De heer T. Kernbestuurslid
De heer P.M. Boonekampdirecteur

Commissies en werkgroepen

Artemis kent de volgende vaste actieve commissies en werkgroepen.

Technische commissieDeze commissie houdt zich bezig met het begeleiden van praktische vraagstukken en adviseert m.b.t. het programma van de studiedagen. Vanuit deze commissie neemt Artemis deel aan de begeleidingscommissies van andere organisaties.
Platform biologische gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong, GNODit platform is nauw betrokken bij vraagstukken over het toepassen van bestaande en nieuwe wet- en regelgeving.
IBMADit is de organisatie, die op internationaal niveau de belangen behartigt van de biologische gewasbeschermingsproducenten. Artemis is in de persoon van de voorzitter vertegenwoordigd in het overleg van de National Groups van IBMA. Onderwerpen m.b.t. wet- en regelgeving worden besproken in het GNO-overleg. Kijk voor meer informatie op: http://www.ibma-global.org