NieuwsStaatscourant nr. 15825 dd 20 maart 2017

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 maart 2017, nr. WJZ/17031858, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met het verstrekken van subsidies in 2017 voor MKB innovatiestimulering topsectoren en TKI-MKB-versterking

 

Persbericht Artemis: Green Deal groene gewasbeschermingsmiddelen levert resultaten, maar echte versnelling moet in de EU plaatsvinden

Artemis is de Nederlandse vereniging van producenten en distributeurs van biologische gewasbeschermingsproducten, die behoren tot de ‘groene’ gewasbeschermingsmiddelen. Het Nederlandse en EU-beleid wenst dat ‘groene’ gewasbescherming steeds meer de plaats in gaat nemen van de chemische gewasbescherming. Al enige jaren is hierop beleid, maar de wetgeving, de EU-verordening 1107/2009, is te weerbarstig in de uitvoering om daadwerkelijk meer ‘groene’ middelen sneller op de markt kunnen krijgen.

>> lees verder

 

Gezamenlijk persbericht IBMA, COPA en COGECA inzake laag risico pesticiden

In de bijlage bij dit nieuwsbericht vindt u het persbericht wat gezamenlijk is uitgebracht door IBMA, COPA en COGECA.

>> lees verder

 

Resolutie van het Europees Parlement van 15-02-2017 over biologische pesticiden met een laag risico

In de bijlage van dit nieuwsbericht vindt u de resolutie van het Europees Parlement van 15-02-2017 over biologische pesticiden met een laag risico.

 
16-11-2016

Groene gewasbescherming naar stroomversnelling

Groen heeft de toekomst en gewasbescherming evolueert mee. Innovatie en snelle eenvoudige toelating voor groene middelen kunnen daar een kanteling in brengen.

>> lees verder

 
26-10-2016

Green Valley Regiodebat op 9 november

Glastuinders, ketenpartijen en overheid: bondgenoten of tegenstanders in gewasbescherming?

>> lees verder

 
21-09-2016

Artemis Studiedag 2016

Save the date!

>> lees verder

 

Presentatie Piet Boonekamp op CTGB Relatiedag

9 juni jl. heeft de Ctgb relatiedag plaatsgevonden.

>> lees verder

 

BioProtection Global

BioProtection Global: een internationale federatie op het gebied van Biologische Bestrijding en Biopesticiden

>> lees verder

 
06-04-2016

Plantgezondheid

Onder deze titel wordt door LTO Glaskracht Nederland praktische informatie gedeeld over o.a. hygiëne, middelenpakket, wetgeving etc.

>> lees verder

 
11-03-2016

PlantgezondheidEvent 2016

Op 10 maart is het PlantgezondheidEvent gehouden. Meerdere van de gehouden presentaties staan op de website van LTO Glaskracht Nederland.

>> lees verder

 
20-02-2016

'Van chemie naar ecologie' - Perspectieven voor ecologische gewasbescherming

Het verslag van het symposium met dit thema, dat op 19 februari jl. door de KNAW is georganiseerd, staat op de site van de KNAW.

>> lees verder

 

Interview met Willem Ravensberg, president IBMA

Onlangs is op newaginternational.com een interview verschenen met de president van IBMA, Willem Ravensberg.

>> lees verder

 

Branchevereniging Artemis kiest Piet Boonekamp als nieuwe voorzitter

Op 4 september 2015 verscheen het persbericht inzake de nieuwe voorzitter van Artemis.

>> lees verder