Nieuws<< terug

Staatscourant nr. 15825 dd 20 maart 2017

Regeling van de Minister van Economische Zaken van 16 maart 2017, nr. WJZ/17031858, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2017 in verband met het verstrekken van subsidies in 2017 voor MKB innovatiestimulering topsectoren en TKI-MKB-versterking