Nieuws16-11-2016

<< terug

Groene gewasbescherming naar stroomversnelling

Groen heeft de toekomst en gewasbescherming evolueert mee. Innovatie en snelle eenvoudige toelating voor groene middelen kunnen daar een kanteling in brengen.
Dit vonden zeventig vertegenwoordigers uit de sector: ondernemers, producenten van gewasbeschermingsmiddelen, adviseurs, onderzoekers en beleidsmedewerkers, tijdens het regionaal debat Green Valley.

De vergroening van de gewasbescherming is al jaren gaande, maar kan en moet sneller. Het plaatsen van chemische middelen op zwarte lijsten, door onder andere supermarkten, heeft vaak een negatief effect op het totale teeltsysteem. We moeten juist toe naar een positieve lijst van middelen en maatregelen die de sector steunen in de vergroeningslag.
Ieder was het erover eens dat samenwerken en transparantie nodig zijn om dit te bereiken. Het Ministerie van Economische Zaken gaat zich sterk maken voor het versnellen van de toelating van groene middelen, maar heeft daar de andere ketenpartijen bij nodig.

Innovatie in de sector moet door de praktijk aangezwengeld worden. Onderzoek draagt hier aan bij door telers te faciliteren met praktijkonderzoek naar weerbare systemen en nieuwe (holistische) product- en marktconcepten. Als het op die manier ingestoken wordt wil ook Greenpeace kennis delen en meedenken over nieuwe productconcepten.

De aanwezige telers voelen zich nog vaak in het verdomhoekje gezet als de vervuilers die pesticiden toepassen in de teelt, terwijl zij juist biologisch als basis hanteren. Dit wij – zij-gevoel moet aangepakt worden door de telers dichter bij de consument te brengen en de consument te laten zien dat de land- en tuinbouw een grote bijdrage heeft aan de maatschappij en het platteland. Dat we als consument dan iets meer moeten betalen voor ons voedsel wordt gecompenseerd doordat de land- en tuinbouw met groene gewasbescherming bijdraagt aan verduurzaming van wat er in de winkelschappen aangeboden wordt.

De uitnodiging van Economische Zaken om gezamenlijk met alle ketenpartijen de toelating voor de groene gewasbescherming te gaan versnellen werd goed ontvangen. De aanwezigen gaan gezamenlijk deze handschoen oppakken om groene gewasbescherming de plaats te geven die het verdient in een moderne, duurzame samenleving.

Het debat maakte onderdeel uit van een serie debatten die in diverse regio’s worden gehouden in het kader van het 125-jarig bestaan van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV). Green Valley werd georganiseerd in samenwerking met LTO Glaskracht Nederland (glastuinders) en Artemis (producenten en handelaren in biologische middelen). Het debat vond plaats bij Koppert Biological Systems in Berkel & Rodenrijs.

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot:

Helma Verberkt, LTO Glaskracht Nederland, hverberkt@ltoglaskracht.nl
Willem Ravensberg, Koppert Biological Systems, wravensberg@koppert.nl
Jan Buurma, Wageningen Economic Research, jan.buurma@wur.nl